Διαμερισματα

Τύπος Έργου

Κατάσταση

Αριθμός δωματίων

Αριθμός δωματίων

Τοποθεσία

Στρόβολος
Domoplus 56
6
Αρ. Μοναδων
6
Διαθέσιμα
Διαμερισματα
Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από έξι (6) διαμερίσματα των τριών και δύο υπνοδωματίων. Κάθε όροφος διαθέτουν από δύο (2) διαμέρισμα.
Στρόβολος
Domoplus 53
6
Αρ. Μοναδων
5
Διαθέσιμα
Διαμερισματα
Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από έξι (6) διαμερίσματα των δύο (2) υπνοδωματίων. Κάθε όροφος διαθέτει δύο (2) διαμερίσματα.
Λακατάμεια
Domoplus 46
6
Αρ. Μοναδων
3
Διαθέσιμα
Διαμερισματα
Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από έξι (6) διαμερίσματα. Τρία (3) των τριών (3) υπνοδωματίων και τρία (3) των δύο (2) υπνοδωματίων.
Στρόβολος
Domoplus 51
12
Αρ. Μοναδων
5
Διαθέσιμα
Διαμερισματα
Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από δώδεκα (12) διαμερίσματα. Τρία (3) των τριών (3ων) υπνοδωματίων, έξι (6) των δύο (2) υπνοδωματίων και τρία (3) του ενός (1ος) υπνοδωματίου.
Λακατάμεια
Domoplus 49
6
Αρ. Μοναδων
6
Διαθέσιμα
Διαμερισματα
Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από έξι (6) διαμερίσματα. Τρία (3) των τριών (3) υπνοδωματίων και τρία (3) των δύο (2) υπνοδωματίων.
Αγλαντζιά
Domoplus 48
6
Αρ. Μοναδων
3
Διαθέσιμα
Διαμερισματα
Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από έξι (6) διαμερίσματα. Τρία (3) των τριών (3) υπνοδωματίων και τρία (3) των δύο (2) υπνοδωματίων.
Παλλουριώτισσα
Domoplus 32
12
Αρ. Μοναδων
4
Διαθέσιμα
Διαμερισματα
Η τετραώροφη οικοδομή αποτελείται από δώδεκα (12) διαμερίσματα, οκτώ (8) διαμερίσματα των 2(δύο) υπνοδωματίων και τέσσερα (4) διαμερίσματα του 1(ενός) υπνοδωματίου.
Στρόβολος
Domoplus 52
9
Αρ. Μοναδων
0
Διαθέσιμα
Διαμερισματα
Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από εννέα (9) διαμερίσματα. Έξι (6) του ενός (1) υπνοδωματίου και τρία (3) των δύο (2) υπνοδωματίων.
Στρόβολος
Domoplus 41
9
Αρ. Μοναδων
2
Διαθέσιμα
Διαμερισματα
Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από εννέα (9) διαμερίσματα. Έξι (6) των τριών (3) υπνοδωματίων και τρία (3) των δύο (2) υπνοδωματίων.
Στρόβολος
Domoplus 42
6
Αρ. Μοναδων
0
Διαθέσιμα
Διαμερισματα
Η διώροφη οικοδομή αποτελείται από έξι (6) διαμερίσματα. Τέσσερα (4) των δύο (2) υπνοδωματίων και δύο (2) των τριών (3) υπνοδωματίων.
Έγκωμη
Domoplus 45
9
Αρ. Μοναδων
0
Διαθέσιμα
Διαμερισματα
Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από εννέα (9) διαμερίσματα. Έξι (6) του ενός (1) υπνοδωματίου και τρία (3) των δύο (2) υπνοδωματίων.
Στρόβολος
Domoplus 31
20
Αρ. Μοναδων
0
Διαθέσιμα
Διαμερισματα
Τετραώροφη οικοδομή με είκοσι (20) διαμερίσματα, οκτώ (8) των τριών (3) υπνοδωματίων και δώδεκα (12) των δύο (2) υπνοδωματίων.

 • Στρόβολος
  Domoplus 56
  Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από έξι (6) διαμερίσματα των τριών και δύο υπνοδωματίων. Κάθε όροφος διαθέτουν από δύο (2) διαμέρισμα.
  N/A

  Total living space

  No of appt.

  Available

 • Στρόβολος
  Domoplus 53
  Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από έξι (6) διαμερίσματα των δύο (2) υπνοδωματίων. Κάθε όροφος διαθέτει δύο (2) διαμερίσματα.
  N/A

  Total living space

  No of appt.

  Available

 • Λακατάμεια
  Domoplus 46
  Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από έξι (6) διαμερίσματα. Τρία (3) των τριών (3) υπνοδωματίων και τρία (3) των δύο (2) υπνοδωματίων.
  560m2

  Total living space

  No of appt.

  Available

 • Στρόβολος
  Domoplus 51
  Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από δώδεκα (12) διαμερίσματα. Τρία (3) των τριών (3ων) υπνοδωματίων, έξι (6) των δύο (2) υπνοδωματίων και τρία (3) του ενός (1ος) υπνοδωματίου.
  N/A

  Total living space

  No of appt.

  Available

 • Λακατάμεια
  Domoplus 49
  Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από έξι (6) διαμερίσματα. Τρία (3) των τριών (3) υπνοδωματίων και τρία (3) των δύο (2) υπνοδωματίων.
  N/A

  Total living space

  No of appt.

  Available

 • Αγλαντζιά
  Domoplus 48
  Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από έξι (6) διαμερίσματα. Τρία (3) των τριών (3) υπνοδωματίων και τρία (3) των δύο (2) υπνοδωματίων.
  N/A

  Total living space

  No of appt.

  Available

 • Παλλουριώτισσα
  Domoplus 32
  Η τετραώροφη οικοδομή αποτελείται από δώδεκα (12) διαμερίσματα, οκτώ (8) διαμερίσματα των 2(δύο) υπνοδωματίων και τέσσερα (4) διαμερίσματα του 1(ενός) υπνοδωματίου.
  1800m2

  Total living space

  No of appt.

  Available

 • Στρόβολος
  Domoplus 52
  Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από εννέα (9) διαμερίσματα. Έξι (6) του ενός (1) υπνοδωματίου και τρία (3) των δύο (2) υπνοδωματίων.
  N/A

  Total living space

  No of appt.

  Available

 • Στρόβολος
  Domoplus 41
  Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από εννέα (9) διαμερίσματα. Έξι (6) των τριών (3) υπνοδωματίων και τρία (3) των δύο (2) υπνοδωματίων.
  1800m2

  Total living space

  No of appt.

  Available

 • Στρόβολος
  Domoplus 42
  Η διώροφη οικοδομή αποτελείται από έξι (6) διαμερίσματα. Τέσσερα (4) των δύο (2) υπνοδωματίων και δύο (2) των τριών (3) υπνοδωματίων.
  1800m2

  Total living space

  No of appt.

  Available

 • Έγκωμη
  Domoplus 45
  Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από εννέα (9) διαμερίσματα. Έξι (6) του ενός (1) υπνοδωματίου και τρία (3) των δύο (2) υπνοδωματίων.
  560m2

  Total living space

  No of appt.

  Available

 • Στρόβολος
  Domoplus 31
  Τετραώροφη οικοδομή με είκοσι (20) διαμερίσματα, οκτώ (8) των τριών (3) υπνοδωματίων και δώδεκα (12) των δύο (2) υπνοδωματίων.
  2004m2

  Total living space

  No of appt.

  Available